انقلاب

انقلاب
در عصر پایان انقلاب ها
صبح، انقلابی رخ می دهد
در دموکراسی دو نفره
من اگر ما نشود، نمی شود دیگر
در انقلابی تک نفره
موج موج گریه می ریزد
توی خيابان ها
مرگ بر شاه
مرگ بر صدام
مرگ بر پينوشه
یعنی می شه؟
از من با من نگویيد
تا اطلاع ثانوی
حکومت نظامی
نه اشک، نه رنج، نه تو
دموکراسی بهانه است
پدرسگ
تنها دیکتاتوری تمام دوران هاست
در عصر پایان انقلاب ها
تنهایی
مجتبی پورمحسن، تانگوی تک نفره

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.