نامه های زنان خانه دار به نمایندگان: ناله و نفرین خانمها دنبال شماست که این قانون را به مجلس می برید!

نامه های زنان خانه دار به نمایندگان: ناله و نفرین خانمها دنبال شماست که این قانون را به مجلس می برید!
“یادم می آید اولین بار ماه رمضان بود که دخترم آمد خانه و گفت لایحه ای به محلس برده اند که آقایون بتونند بدون رضایت خانم اولشون ازدواج مجدد کنند…توی ختم پدر شوهرم به خانمها گفتم. هیچکدام چیزی نشنیده بودند اما همه ناراحت شدند. گفتند: چه کار می توانیم بکنیم؟ گفتم: من خودم می خواهم برای نماینده های مجلس نامه بنویسم. شما هم می توانید بنویسید. بعضی ها گفتند: سواد نداریم. گفتم: من هم خودم سواد زیادی ندارم اما همان چیزی را که به ذهنم می رسد می نویسم. بعضی ها می پرسیدند: فایده ای هم دارد؟ یک خانمی آنجا بود که خودش و مادرش هر دو خانم جلسه ای هستند. او گفت: حتما فایده دارد…”
بعضی از این نامه ها رو در سایت میدان می تونین بخونین.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.