سرخپوست خوب سرخپوستي است که باغچه دارد

“مي گويد: “ما به اين موضوع قائل نيستيم که سرخپوست خوب سرخپوست مرده است.” بعدها وقتي آزاد مي شوم رفتار آنها، جمله بازجو را تکميل مي کند: “سرخپوست خوب، سرخپوستي است که بشود کنترلش کرد.” و اين در حالي است که بخش ديگري از همان آنها به دنبال سرخپوست مرده هستند.
“سرکوب” و “کنترل”؛ اين رفتار دوگانه حاکميت است در برابر جنبش زنان. دم اولي از کيهان سر در آورده و تاج دومي از احکام دادگاه انقلاب. اما هردو، تيغ دولبه قيچي اي است که جنبش را درميان خودش گرفته است. تيغي که نمي بخشمش اگر باغچه زيباي حياط دفترمان را درو کند.”
سرخپوست خوب سرخپوستي است که باغچه دارد؛ محبوبه عباسقلي زاده

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.