الهام افروتن

الپر:
“الهام افروتن را اگر تا يك ماه پيش هيچكس نمي‌شناخت و اگر يك روزنامه‌نگار ساده كم‌تجربه در يك نشريه محلي كم‌تيراژ بود، اكنون همه كساني كه اخبار را مي‌خوانند و مسائل حقوق بشري ايران را پيگيري مي‌كنند او را مي‌شناسند. او به دنبال يك اشتباه مطبوعاتي به خاطر انتشار يك طنز سياسي در صفحات اجتماعي هفته‌نامه تمدن هرمزگان بازداشت مي‌شود، در حالي پشت پرده كل ماجرا انتقام و حال‌گيري يك جريان سياسي از ديرباز نماينده بندرعباس و مدير اين هفته نامه است. مديرمسئولي كه نامردي هم نكرد و سريعا خود را كنار كشيد تا همه تقصيرها به گردن خبرنگار جوان روزنامه بيفتد.
اين دختر قرباني يك دعواي سياسي مي‌شود، به زندان مي‌رود، زير فشار قرار مي‌گيرد و اذيت مي‌شود. يك هفته قبل هم پرونده او و هم خود او توسط قوه قضاييه از اداره اطلاعات استان گرفته مي‌شود و به تهران، زندان اوين، منتقل مي‌شود. سه روز قبل كه خبر خودكشي او منتشر شد، او در تهران بوده و روز گذشته كه يك مقام مسئول در قوه قضاييه خبر خودكشي او را تكذيب كرد، آنطور كه شنيده مي‌شود او در حال كما در درمانگاه اوين است…”
ادامه در وبلاگ الپر…

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.