کليشه های دوست داشتنی يلدايی

کليشه های دوست داشتنی يلدايی
خوبه که يلدا داشته باشی. يلدا نداشته ام. شايد آرشيو رو اگه نگاه کنم ببينم قبلا هم نوشته ام که يلدا نداشته ام. اما عادت ندارم آرشيو خونی کنم. دوست دارم گذشته رو فراموش کنم. فقط اگه اين ذهنی که مثل ساعت کار می کنه و احتياج به هيچ آرشيو خونی نداره می ذاشت…
شب يلدا برای من “شب يلدا” کيومرث پوراحمده. همون جمله ” زخمای آدم سرمايه س… سرمايه تو با اين و اون تقسيم نكن. داد نكش. هوار نكش…” همون که از فرط تکرار آدم های نوستالژيک نسل من خودش ديگه تبديل به کليشه شده، يه کليشه دوست داشتنی.
شب يلدا برای من حافظ ه. فال هايی که هميشه اميد می داد و هيچوقت هم درست از آب در نمی اومد. مامانی که می گفت فال بگير. يواشکی و با پچ پچ. بابا آخه خواب بود هميشه. بابا ديشب پای تلفن از يلدا می گفت. از انار و هندونه و آجيل. می گفت فال بگيرين حتما. و من نمی دونستم بخندم يا گريه کنم به ياد فال هايی که بدون اون گرفتيم…
شب يلدا برای من دو ساليه که در رفتم از پچ پچ های فال حافظ و رفتم جاهايی که چراغ ها روشن بود، صدای خنده ها بلند بود، صدای تخمه شکستن ها بلند بود، و حافظ با صدای بلند خونده می شد…
شب يلدا برای من اين ويژه نامه کاپوچينو است. ساعت ها وقت گذاشتن برای جمع کردن نوشته های بچه هايی که شايد هنوز “شب يلدا” رو نديده بودن، به ياد سينا مطلبی و شب هايی که انگاری از يلدا هم طولانی تر بودن… انگاری لينک دادن به اين مطلب هم شده يکی از کليشه های دوست داشتنی يلدای من.
شب يلدا برای من انارهای دون کرده مامانه با گلپر و نمک. شب يلدا برای من اين عکس آرشه:


شب يلدا برای من اين آهنگ حسين قوامی است. “در این شب یلدا ز پی ات پویم/ به خواب و بیداری سخنت گویم/ تو ای پری کجایی/ مه و ستاره درد من می دانند…”
شب يلدا امشبه به وقت آمريکای شمالی. می خوام امشب يلدا داشته باشم. يلدای خودم. با همه کليشه های دوست داشتنی اش. می خوام انارها رو دون کنم و نمک و گلپر بزنم. می خوام فال حافظ بگيرم و برای يک شب هم که شده فال رو باور کنم و الکی دل خوش کنم. می خوام چراغ ها رو روشن کنم و بلند بلند حافظ بخونم. امشب می خوام نه به تنهايی ها فکر کنم، نه به “پری” ای که نمی دونم کجاست و چرا رخ نمی نمايد! امشب می خوام زخم هايی که سرمايه هستن رو برای خودم نگه دارم و داد و هوار نکشم…

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.