دل پيچه

يه جورايی مسموم شدم و دل پيچه و غيره ولی در تلاشی دن کيشوت وار در حالی که تاپ نارنجی پوشيدم دارم می رم دو ساعت رانندگی کنم تا به مسجد محل رای گيری تو يه شهر ديگه برسم و مشتی محکم بر دهان خودم بزنم و باز دوباره با اين حال دوساعت برونم و بر گردم و البته فقط به اعتبار دستشويی های پمپ بنزين های توی راه و از ترس اينکه می گن رای احمدی نژاد داره می ره بالا. اه اصلا به ريخت احمدی نژاد فکر می کنم دل پيچه ام بدتر می شه. دوستان ساکن آمريکا هنوز چند ساعت وقت هست.
http://www.election1384.com/location.pdf

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.