ببخشيد که من غيب شدم

ببخشيد که من غيب شدم. سرم وحشتناک شولوغه و اعصابم شديدا خورده. ژورناليسم که به خاطر بی پولی پريد. مونده مطالعات زنان. ظاهرا فردا قراره همه چی معلوم شه. اونقدر دنبال بورسيه گشتم که ديگه می خوام بالا بيارم. همه چی ديگه هم ريخته به هم. ميگرن وحشتناک دارم. 2 ساعت ممتد عر زدم. برم تا کار دست خودم ندادم. حالم خوب شد ميام دوباره وراجی می کنم و در مورد اون مطلب کذايی رای دادن هم می نويسم.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.