تومار

لطفا توماری که برای آزادی آرش سيگارچی درست شده رو امضا کنين. به چهار ده سال محکوميت فکر کنين. کسايی که فقط چند ماه زندان بودن دهنشون سرويس شد، فکر کنين تو يک سال چه به سر آدم مياد، چه برسه به چهارده سال…
سرزمين آفتاب: این پتیشن به هیچ گروه و ارگانی تعلق ندارد به غیر از مردمان آزاده ایران

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.