بازم برای ملتی که آمريکا هستن! ديشب رفتيم کنسرت موسيقی صوفی و سماع درويش ها. يه گروهی بودن از ترکيه که ظاهرا جاهای مختلف آمريکا تور دارن و کارشون معرفی مولانا شاعر ترکيه! و صوفی گری هستش. از من به شما نصيحت گول تبليغاتشون رو نخورين و پولتون رو دور نريزين برای اين کنسرت!
يک ساعت اول که موسيقی صوفی بود، چهار نفر با کت و شلوار و کراوات اومدن نشستن و کمانچه و قانون و سيتار و نی می زدن. صدای نی کمی تا قسمتی شبيه صدای باد شکم بود و وقتی طرف می زد من گوشامو می گرفتم. گروه اصلا با هم هماهنگ نبودن. موسيقی خسته کننده ترکی بود. حتی به قشنگی معدود موسيقی های سنتی ترکی ای که شنيدم هم نبود. خواننده يه چيزايی به زبون ترکی می خوند که حس خاصی به آدم دست نمی داد و بعد هم اذان گفت! نمی گم آواز ترکی بده، ولی خوب برای کسايی که موسيقی سنتی ايرانی رو دوست دارن، اين موسيقی خيلی بيخود بود. در مورد اذان هم که با وجود اذان موذن زاده اردبيلی شنيدن هيچ اذان ديگه ای حال نمی ده! من سر قطعه سوم از سالن اومدم بيرون و يه خورده با شيده تلفنی حرف زدم که اينجور مواقع هميشه به داد آدم می رسه! بقيه اش رو هم بيرون سالن نشسته بودم کتاب می خوندم و از طريق تلويزيون مدار بسته ای که بيرون بود برنامه داخل سالن رو گوش می کردم.
بخش دوم برنامه که همون چرخش درويش ها بود جالب بود. اينکه اينا اين همه دور خودشون می چرخن و سرشون گيج نمی ره! من نمی تونم قبول کنم اينا تو حس و حال عارفانه و نيايش بودن، چونکه به شدن هماهنگ با هم کار می کردن، نورهای رنگی روشون می نداختن، و خلاصه کاملا نمايش بود. برای همين هم برام استقامتشون تو اين نمايش جالب بود. البته اين هم بعد از يک ربع تکراری و خسته کننده شد. اينا حدودا چهل و پنج دقيقه دور خودشون چرخيدن و فقط دو بار وسطش مکث داشتن. تمام مدت هم خواننده شعر های مولوی رو به فارسی با لهجه غليظ ترکی با موسيقی خيلی بدی می خوند به طوری که نه ايرانی ها و نه ترک های داخل سالن چيزی ازش می فهميدن. بعدش هم خواننده يه خورده قرآن خوند و قضيه به پايان رسيد. قابل توجه ترين نکته مزخرف قضيه هم اين بود که در اين برنامه از دف خبری نبود!
وفتی اومديم خونه آقای همسر موسيقی “شمس پرنده” رو گذاشت يه خورده حالمون جا اومد! صد رحمت به پری صابری که با وجود همه انتقاد هايی که ازش می شه، واقعا استاد اينجور نمايش هاست. ای کاش به جای اين گروه ترکيه ای پری صابری با نمايش شمس پرنده تو آمريکا تور داشت تا مولوی و مراسم سماع درويش ها رو به اين آمريکايی ها که عاشق چيزهای exotic هستن نشون می داد.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.