دارم درس می خونم به

دارم درس می خونم به زور. پشتم بدجوری بادخورده. کمی تا قسمتی هم در مورد رياضی خنگم. هر مساله ای رو بيست دقيقه طول می دم تا حل کنم. لغتای عجيب و غريب رو هم که هرجوری هست دارم حفظ می کنم. واسه هر لغتی يه داستان می سازم تا يادم بمونه. يه جورايی متوقف شدم. خيلی وقته متوقف شدم. دست و دلم به هيچ کاری نمی ره. کلی جون می دم تا هرکدوم از کارايی که بايد انجام بدم رو انجام بدم. دارم می رم پيش مشاور. جلسه اول که فقط يه سری سوال کرد ازم که ببينه تو چه وضعيتيم. بيچاره يه خورده خل شده بود از دستم. اميدوارم آخرش اونم مثل خودم خل و چل نکنم که خودشم مجبور شه بره پيش يه مشاور ديگه!
با آقای همسر به پيشرفت هايی رسيديم. ديروز نزديک بود جنگ جهانی سوم راه بيفته! بعد فهميديم نصف جنگ و دعواهامون سر اينه که در مورد خونه دو تا ديد مختلف داريم. من برام تميزی مهمه و اون براش مرتبی. تمام زندگيم اتاقم وحشتناک شولوغ بوده. به قول بابام شتر با بابارش گم می شد. اعتقادی به تا کردن لباس هام يا جمع کردن تختم و انداختن روتختی روش ندارم چون می گم دوباره بايد فرداش به همش بزنم. ولی عوضش هميشه می افتم به جون حموم و دستشويی و آشپزخونه و همه چی رو می سابم. حالا متوجه شدم آقای همسر از اين جور کارای بشور و بساب قبلا سالی يک بار می کرده! ولی عوضش هفته ای يه بار همه چی رو مرتب می کرده. خلاصه مثل دو تا آدم غاقل و بالغ نشستيم حرف زديم و قرار شد هردومون به سليقه اون يکی اهميت بديم و هم تميز کنيم هم مرتب. نتيجه اش اينکه الان خونمون اونقدر تميزه که هيچکس مخصوصا شيده و بابام باورشون نخواهد شد! يه جوريه البته! خونه اينقدر مرتب به گروه خونيم نمی خوره! ولی خوب فکر کنم يواش يواش عادت کنم.
خونمون رو دوست دارم. وسايلمون خيلی قراضه است. همه چی دست پنجمه! ولی من از ايران يک عالمه ترمه و صنايع دستی آوردم و کلی خوشگل کردم همه چی رو. اگه ايران بوديم بايد حتما جهاز می بردم و وسايل نو می خريدم و بابام رو ورشکست می کردم. ولی اينجا رفتيم با پولايی که سر عروسی گرفتيم گشتيم ارزون ترين وسائل ممکنه رو خريديم. خونه بقيه هم اينجا تو مايه های خونه ماست. همه دانشجويی هستن ديگه. فقط اگه می شد يه کار غير قانونی هم پيدا می کردم که يه خورده پول درآرم خيلی خوب می شد. می ترسم تا سال ديگه که برم دانشگاه از بی کاری وبی پولی دق کنم!

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.