از وبلاگ خوب و تازه

از وبلاگ خوب و تازه شب چره، که قراره از شير مرغ تا جون آدميزاد توش پيدا بشه:
ترس! انعکاس صدای ثانيه ها
در سکوت مبهم سلول مرگ نيست
ترس! پرسه زدن در يیستگاه متروک زندگی
در انتظار شنيدن سوت قطار مرگ نيست
ترس! اضطراب تپش قلب زنده ای
در حجم خالی گورستان سرد نيست
ترس! ديدن کرکس در آسمان
از دريچه چشمان تشنه در بيابان نيست
ترس
فکر یک لحظه بی تو بودن
در ميان تک تک لحظه های با تو بودن است

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.