از ياداشتهای شهر شولوغ تق

از ياداشتهای شهر شولوغ
تق تق تق تق، بييييييييب، بييييييييب. الله اکبر الله اکبر. اشهد الله الاه … قرررررررررر. ديم ديم دام دام، ديم ديم دام دام. ايستگاه بعدی، مصلا. کو کو کو کو کو قييييييييييييييييييييژ؛ قيييييييييييييژ. الو، الو، صداتون نمياد. آره ديگه منشيه رو اخراجش کردن. ببخشيد می شه يه خورده برين اونورتر؟ ديم ديم دارام رام. ديم ديم دارام رام. ايستگاه مصلی. حی علی خيرالعمل، … قررررررررررر. ديم ديم دام دام، ديم ديم، دام دام، ايستگاه بعدی بهشتی. کو کو کو کو کو کو قيييييييييييييييييييييييژ، قيييييييييييييژ. ديم ديم دام دام، ديم ديم دام دام ايستگاه بهشتی. بدو دير شد. الله اکبر، الله اکبر. قرررررررررر. ديم ديم دام دام، ديم ديم دام دام، ايستگاه بعدی مفتح. کو کو کو کو کو کو قييييييييييييييييييژ، قيييييييييييييييژ. تو متروام بلند تر حرف بزنين. ده دقيقه ديگه ميام بيرون. عجب چيزی بود اون دختره ها. کونش زيادی گنده بود. بابا آس بود. هيييييش. ديم ديم دام دام، ديم ديم دام دام ايستگاه مفتح. اللهم کل وليک حجت بن الحسن، صلواتک عليه. ديم ديم دام دام، ديم ديم دام دام، ايستگاه بعدی طالقانی. آقا هل نده له شدم. جهازش که تکميله، ولی خوب بايد خونه پيدا کنن. کو کو کو کو تق تق تق تق، قييييييييييييييييييژ قيييييييييييييژ. ايستگاه طالفانی. قررررررررررر. وای خفه شدم. شماره رو بدم؟ ان می شی بابا. ولی طرف اوپنه ها. ايستگاه بعدی هفت تير. آقا می شه يه لحظه روزنامتون رو بخونم ببينيم از تحصن چه خبر. هيچی آقا. شورای نگهبان موافقت نکرده عقب بيفته انتخابات. سربازی رو هم موافقت نکردن خاک بر سرا. ايستگاه هفت تير. قررررررررر- و تمتعهو فيها طويلا، به رحمتک يا ارحم الراحمين. ديريريم ديريريم ديری ری ريم، ديری ريم ريم ديری ريم ديری ری ری ريم… سمفونی 40 موزارت رو گذاشته رو موبايلش! اينکه چيزی نيست دوست بابای من بابا کرم گذاشته بود! الو، الو. صدا نمياد. آقا زود پياده می شيم تا پياده شد ها. ايستگاه بعدی دروازه دولت. قيييييييييييييژ، کو کو کو کو کو کو تق تق تق تق تق، ايستگاه دروازه دولت، قرررررررررررررر…

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.