خرمای بم حالا گيريم صد

خرمای بم
حالا گيريم
صد کاميون پتو
پنجاه هواپیما کفش
ده ميليون بطری آب
تو که دیگر گرم نمی شوی
تو که دیگر توی اين خاک ها نمی دوی
و ديگر کسی شب صدا نمی زند
مامان آب
مامان آب
مامان آب
.
.
.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.