امشب بعد از مدتها من

امشب بعد از مدتها من يه خورده زودتر رفتم خونه، يعنی 12 شب خونه بودم. بعد از مدتها آخر شب با هم تلفنی حرف زديم. مثل اون موقعها که ايران نبود رفته بودم تو توالت که يواشکی سيگار بکشم و با هم حرف بزنيم. بعد رفتم تو تختم. دلم می خواست چشمامو ببندم و مثل اون موقعها آروم باهام حرف بزنه و منم آروم آروم خوابم ببره. مهم نيست که زرپ وسطش مامان اومد و گفت برم 200 کيلو ظرفی که تو آشپزخونه بود رو بشورم. مهم نيست که به جای آروم آروم خواب رفتن تا ساعت 2 شب داشتم ظرف می شستم. يه حسی بود، يه حسی که خيلی وقت بود تو شلوغی روزا، تو سگ دو زدنا دنبال کارای دانشگاه من و کارای عروسی، تو بدو بدو کردنا تو مصر و ايرادای بنی اسرائيلی اون زنه تو سفارت، تو رفت و آدمای اجباری خونوادگی، تو خيابونای تهران، تو کش اومدنهای روزای تمومی ناپذير تز نوشتن تو شمال، تو بحثای بی پايان و کشمکشای ناخواسته، تو خيلی چيزای ديگه گم شده بود. انگاری دوباره پيداش کردم. ذهنم برگشت به ماهها پيش، به چند ماه پيش، به زمانی که يواشکی زير پتو قايم می شدم و پچ پچ باهاش حرف می زدم. روزهايی که بی وقفه يه خط تلفن تو آمريکا و ايران به هم وصل شده بود. صبح با تلفنش از خواب پا می شدم، با هم حرف می زديم و من صبحونه می خوردم و لباس می پوشيدم و آرايش می کردم (بعضی وقتها خندم مينداخت که خط لبم کج و ماوج شه!)، بعد می رفتم تو آژانس و حرفای يواشکيمون رو انگليسی می گفتيم و خدا می دونه چند تا از راننده آژانسا انگليسی بلد بودن و حرفای ما رومی فهميدن! بعد ديگه دم در موسسه گوشی روش قطع می کردم که برم سر کلاسم! بعد ظهر دوباره ميومدم خونه، باز حرف می زديم تا اون خوابش ببره. بعد دوباره شب زنگ می زد، من ظرف می شستم و گوشی تلفن رو بين گردن و گوشم می گرفتم و هی گردنم درد می کرد. بعد می رفتم تو توالت سيگار می کشيدم. بعد می رفتم تو تختم. بعد آروم آروم….
همه اينا وقتی اومد گم شد. نفهميديم چه جوری گم شد. انگاری يهو غرق شديم تو همه اون چيزايی که هميشه می گفتيم می خوايم ازشون فرار کنيم. انگاری دنيا اومده بود صاحب ما شده بود، به جای اينکه ما صاحب دنيا بشيم.
امشب دوباره همه اونا يادم اومد. يهويی دوباره همه اون حسای خوب اومد سراغم. همون چيزی که کم داشتمو پيداش کردم. آدم نبايد هيچوقت محافظت از گلش رو فراموش کنه. فردا ديگه گمش نمی کنم. ديگه هيچوقت گمش نمی کنم…

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.