لطفا وبلاگهارا فيلتر نکنيد بعد

لطفا وبلاگهارا فيلتر نکنيد
بعد از پرشين بلاگ، بلاگ اسپات هم فيلتر شد. اولين وبلاگها را يادتان می آيد؟ فضای حاکم بر اينترنت دو سال پيش را يادتان ميايد؟ پيشرفتی که در سايتهای ايرانی بعد از تولد پديده وبلاگ رخ داد را يادتان ميايد؟
آقايان به کجا می رويد؟ از فيلترينگ به کجا می خواهيد برسيد؟ مگر پديده وبلاگ چه تهديد بزرگی برای شما بود که اينچنين به تضعيف يکی از عوامل موثر پيشرفتIT در ايران پرداخته ايد؟
از اينترنت استفاده نامطلوب هم می شود. به زعم شما سايتها و وبلاگهای غير اخلاقی و برانداز زيادی هم وجود دارد. اما مگر همه داستان همين چند سايت و وبلاگ است؟ حتی اگر برداشت شما درست هم باشد، مگر خشک و تر بايد با هم بسوزند؟ تازه، مگر شهيد آوينی نگفته بود بايد خانه هايمان را نوک قله آتشفشان بسازيم؟ مگر علامه جعفری نگفته بود بايد پنجره ها را باز بگذاريم و بگذاريم هر بادی که می خواهد بوزد؟ مگر نگفته بود انسان قوی را از هيچ بادی هراس نيست؟
چشمانتان را بازکنيد لطفا. ببينيد بعد از گسترش پديده وبلاگ در ايران چقدر ميزان محتوای فارسی در اينترنت افزايش يافت. به هزاران هزار وبلاگ مفيد تحصصی، هنری، ادبی و حتی مذهبی نگاه کنيد. به نويسندگانی که بی واسطه تجربيات خود را در معرض ديد جوانان تازه کار می گذارند. به وبلاگهای فنی و تحصصی فکر کنيد که چگونه بی واسطه به سايرين آموزش می دهند. به انسانهايی فکر کنيد که چگونه برقرای ارتباط و گفتگو را به بهترين وجه خودش تجربه کرده اند. به دهکده جهانی و عصر ارتباطات فکر کنيد. مگر نه اينکه در عصر حاضر که عصر ارتباطات است اينترنت حرف اول را می زند؟ مگر نه اينکه پديده وبلاگ باعث شد بسياری از کاربران ايرانی ساعات حضور خود در اينترنت را هدفمند کنند و به جای پرسه های بيهوده در تارو پود اينترنت به تبادل افکار و انديشه بپردازند؟ مگر نه اينکه بسياری از کاربران ايرانی که از اينترنت تنها ايميل و چت را می شناختند به لطف پديده وبلاگ با اينترنت بيشتر آشنا شدند و فهميدند از اينترنت استفاده های مفيد ديگری هم می شود کرد؟
به عقده هايی فکر کنيد که در اين فضاسرباز کردند و به بهترين نحو تمام شدند. و به اين فکر کنيد که اگر اين عقده های شايد سالها فروخورده در جامعه بيرون سرباز می کردند چه عواقبی ممکن بود به دنبال داشته باشند.
شايعه ها می گويند بعد از وبلاگها نوبت سايتهای نوپای ديگر است. به کجا می خواهيد برويد؟ چندين هزار نفر را می خواهيد نا اميد و سرخورده کنيد؟ مگر نه اينکه خوشبختانه يا بدبختانه بسياری از وبلاگ نويسها خودشان خط قرمزها را شناخته اند و رعايت کرده اند؟ مگر نه اينکه هر جا لازم شد سکوت کرديم و به کوچه علی چپ زديم؟
لطفا در تصميم خودتان تجديد نظر کنيد. لطفا نگذاريد ايران چين دوم شود. لطفا پرشين بلاگ و بلاگ اسپات را فيلتر نکنيد.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.