سرم هنوزم داره می

سرم هنوزم داره می ترکه از بس مسئول سالن فارابی ديروز مزخرف گفت. يه کنفرانس مطبوعاتی بود در مورد اينکه چرا 48 ساعت قبل از ماجرا کنسرت گروهای راک زير زمينی رو کنسل کردن و زحمات يکساله يک گروه منسجم رو برباد دادن. تا تونست جواب سوالا رو نداد و جاش يه مشت حرفهای بی ربط زد که البته چاره ای نداشت و مجبور بود اينجوری جواب بده چون مامور بود و معذور. يعنی آدم وقتی فکرشو می کنه و می بينه که تقريبا اکثر کاری اين مملکت اينجوريه و وقتی يه عده هم خودشون می خوان يه کاری انجام بدن بعضيای ديگه نمی ذارن مخش سوت می کشه. انگاری يه اراده جمعی وجود داره برای گند زدن به هر چی کار مثبته. ديوار حاشا و سفسطه (ديکته اش درسته؟) هم که بلنده.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.