زمين نلرز، خانه های ما

زمين نلرز، خانه های ما سست است.
زمين نلرز، خانه های ما کاه گليست.
زمين نلرز، کودک من در کنج ديوار پر از خالی پهلوی عروسکش خوابيده است.
زمين نلرز، فردا می خواهم برای عروسی خواهرم کله قند بخرم.
زمين نلرز، هنوز به بی بی نگفته ام که چقدر دوستش دارم.
زمين نلرز، دستهايم هنوز ميل به کار دارند.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.