اين نظر بابای ژينا ست.

اين نظر بابای ژينا ست. فقط بابا ژينا به خدا من با موسيقی ايرونی مشکلی ندارم و خيلی هم دوستش دارم!
“نظرتان درمورد موسيقى ايرانى براى من كه شيفته آنم و دستى نيز بر آتش دارم، كمى سنگين آمد.
همه گيرشدن جواديسم در اين دنياى پويا و زنده ،كه هر روز شاهد طرحى نو هستيم، قطعا قابل
قبول نيست ولى به نظر من نمى شود و نبايد براى سلايق و افكار انسانها كانال و خط و مرز
كشيد. اگرراننده، كارگرو يا هر زحمتكشى كه غم نان درد اصلى اوست؛ با شنيدن اين آوازهاى
آبگوشتى خستگى در مىكند ولذت هم مى برد، نبايد مانع بشيم.جواد بودن اينها سخته ولى فقط
مانع پيشرفت خودشونه و بس؛ ولى فاجعه وقتى است كه رؤساى مملكت جواد باشند . اينها دقيقا و
دانسته جواديسم – از نوع مذهبى ـ را درمقابل مدرنيته بكار مىبرن تا مردم را درجهل نگه دارن.
من با هر نوع تزريق ايدئولوژى و حتى سليقهء خاص مخالفم و معتقدم كه وقتى بستر اصلى
پيشرفت، يعنى آزادى و رفاه انسانى فراهم شد سليقه نيز همسو با دنياى
متمدن شكل مى گيرد. راستى مگه غرب جواد، موسيقى جوادى و فرهنگ جوادى نداره ؟!
داره، ولى به همون دو تا دليل بالا فرهنگ غالب نشده !
اميدوارم به جواد بودن متهم نشم ولى هنوز ساز عليزاده مرا به اوج مىبرد نه راك و
موسيقى هاى شلوغ و خشن غربى ! ”

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.