دلم خيلی گرفته ولی ايندفعه

دلم خيلی گرفته ولی ايندفعه از دست نامرديهای توی اينترنت. يکی چند روز پيش برام ويروس فرستاده بود. يکی امشب برام ايميل زده و نوشته “جنده خانوم آزادی برای هر کاری و حق خودته ولی نه گسترش اون تو اينترنت، ما که تو اروپا زندگی نميکنيم!!”. يکی چند روز پيش می گفت من آبروی زنها رو بردم. واقعا من گيج شدم. مگه من چی نوشتم؟ يه مشت گل واژه که همه از دلم بر اومده. يک کلمه اش دوروغ نبوده و يک کلمه اش برای جلب توجه يا چيز ديگهای نبوده. يکی می گه خوشت مياد مردا رو تحريک کنی با توصيف اعضای بدنت. اون يکی بهم نامه داده می گه من و ندا خيلی بی حياييم. عين اين خاله زنکها. حالم از خيلی چيزا بهم خورده. شما اگه خيلی وقت داريد و دلتون برای ارزشهای مملکت سوخته بريد يه کار مفيد انجام بديد به جای اينکه بشينيد عين خاله زنکها ايميل ک* پرت برای من بفرستيد. من هر چی دلم بخواد می نويسم تا جون از کونتون دراد. خودم هم همين جا می گم نوشته هام گل واژه محضه. هر کی دوست داره بخونه هر کی هم دوست نداره بره اين همه سايت پاستوريزه هست بخونه حال کنه. شماها که ادعاتون می شه لااقل وقتی برای من ايميل می زنيد مثل همون ادعاتون حرف بزنيد. من نمی دونم چرا بعضيها اينقدر همه چيزو جدی می گيرن. آخه بدبختا به جای اينکه به من فحش بديد که هيچ چيز رو تو دنيا عوض نمی کنه بريد سر اون پدر مادرايی داد بزنيد که همينجور بچه پس انداختن و دارن شکنجه شون می کنن. بريد سر انجمن حمايت از کودکان داد بزنيد که معلوم نيست کدوم گوری هستن. چرا هيچی راجع به زهرا دختر 9 ماه بيچاره ای که باباش زدتش و استخوان جمجه بچه 2 سانت باز شده و تا آخر عمر نابينا شده چيزی نمی گيد؟ چرا به انجمن حمايت از کودکان و پليس فحش نمی دين که هنوز والدين فراری اين طفل معصوم رو پيدا نکردن تو کون خر بکنن؟ تمام مشکلات مملکت حل شده مونده يه خورشيد خانوم و ندای بيچاره که دارن دين و ايمون همه رو بر باد می دن و آبروی زنا رو می برن و از آزادی سو استفاده می کنن. ريدم به اون دين و ايمونی که بخواد با چهارتا گل واژه امسال من از بين بره. به قول شهيد آوينی “ما بايد خونمونو رو قله آتشفشان بسازيم”(جمله دقيقش يادم نبود ولی يه چيزی تو همون مايه ها بود). و به قول خودم اونی که سر قله می سوزه و کم مياره باسن مبارک خودش گهی است و تن خودش می خواره.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.