راننده تاکسی خيلی شيک منو

راننده تاکسی خيلی شيک منو انداخت بيرون از تاکسيش! می خواستم برم ونک. يه پيکان جلوم ترمز کرد. عقب سه نفر نشسته بودن و جلو خالی بود. من هم نشستم و طبق معمول گفتم دو نفر حساب کن. راننده شروع کرد به حرف زدن و گفت خانوم مطمئن باش من جلو آقا سوار نمی کنم حتی اگه بگه 5هزار تومن. اصلا من مسافر کش نيستم. مسيرم بود می خواستم کار مردمو راه بندازم. من هم خوشحال شدم که اينقدر آقای خوبيه. بهش گفتم ولی آقا شما همون 2نفر حساب کن. يه خورده جلو تر يه خانوم درشت هيکل (ديگه نمی گم باسن ايشون چقدر بود چون دعوام کردن که خيلی بد کاری می کنم بدن خودم يا بقيه خانومها رو توصيف می کنم) گفتن ونک. آقاهه هم نگه داشت. بهش گفتم آقا گفتم دو نفر حساب کن. يارو هم شروع کرد دادو بيداد و گفت يالا پياده شو. من می خوام کار مردم راه بيفته. پولت و بردار واسه خودت. خلاصه من کلی جلوی بقيه مسافرا اَن شدم. البته گور باباشون چون همه مثل بز ساکت نشسته بودن و يکيشونم که پسر جوونی بود می خنديد. حالا من موندم که حق با من بود يا حق با آقاهه. دوستم می گفت خوب اون نيتش اينه که مردم بيشتری رو برسونه ونک. براش مهم نيست که تو دو نفر حساب می کنی. ولی من می گم آخه به چه قيمتی؟ به قيمت اينکه بنده بيفتم تو بغل آقا و ايشون هم به بهانه دنده عوض کردن کلی فيض ببرن؟ (تصور کنيد که لنگ دراز من و باسن محترم اون خانوم چقدر جا می گيره). اصلا نمی دونم چرا اين مساله اينقدر ذهنمو مشغول کرد و بهم زور اومد. ولی کلا آدم اگه بخواد به برخوردايی که تو اين زمينه ها می شه دقت کنه مخش سوت می کشه. يادمه يه بار تو ميدون شهرک غرب يه دختره با يه راننده هه دعواش شده بود. دختره زار زار گريه می کرد و جيغ می کشيد. بقيه راننده هام غش غش می خنديدن. مسافرهام به روی خودشون نمی آوردن. دختره که زيادی جيغ زد مرده روش دست بلند کرد که دختره کيفشو گذاشت روی سرش و دست مرده روی کيف دختره فرود اومد. حالا بماند که دختره بدبخت مجبور شد بره. ولی يه چيزی اون روز خيلی منو آزار داد و اونم خنده های ملت بود. اين خنده هارو يه بار ديگم ديده بودم وقتی که يه عمله هه دوستموتو پاساژ قائم اذيت کرد و دوستم هم با يارو شروع کرد به دعوا و کتک کاری. که يارو هم نامردی نکرد و کلی دوست منو زد. اون موقع هم مردم به جای اينکه جلوی مرده رو بگيرن می خنديدن تا وقتی پليس اومد. اين خنده ها روبارها و بارهای ديگه هم ديده بودم.اين خنده ها معنيشون خيلی بده. اين خنده ها آزارم ميده.

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.